(«فیلم»ی بێكێت )
ڤايكينگه‌كان
بیرخستنەوەی «تایتانیك»  8
دەمامك: سامانە بەنرخەكە 7
نوسین بە تەور 6
چارلی چاپلن و ئامێری دەنگدان 5
«مالیخۆلیا» یان: نەخۆشە ئاساییەكان 4
«بێگانە»كان لەكوێن؟ 3
ئاڕنۆڵد لەسەر جادە 2
دوو جۆر نەزۆكی 1